THE MALDIVES

Adora Liveaboard Boat

    Adora Liveaboard Boat- MALDIVES

האטולים הצפוניים של מאלה כוללים ספוטים ידועים, כגון Lohis, Cokes Sultans,. האטולים הצפוניים מציעים שילוב של שבירה ימנית ושבירה שמאלית כמו גם צינורות חלולים. הם נגישים הן לנמצאים במלון על החוף והן לשוהים בסירה. 

האטולים הדרומיים של מאלה נמצאים במרחק שעתיים של שיט בסירה מהאטולים הצפוניים - מחוץ לטווח למגיעים מן המלון שעל החוף אבל נגישים לשוהים בסירה. יש בהם כמה ספוטים טובים ופחות צפופים, שבים גבוה יהיו נמוכים בשני פיט מהגלים באטולים הצפוניים.

 
03-7541745  |   Ocean Travel © 2018