THE MALDIVES 

Canopus Retreats Thulusdhoo

    Canopus Retreats Thulusdhoo- MALDIVES

Cokes הוא ספוט גלישה איכותי ברמה עולמית. ידוע גם בשם Colas שניתן לו בידי פעילים חברתיים שמתנגדים לארגונים ממותגים. 

 

זהו הגל הגבוה הטוב ביותר והמצולם ביותר באזור - צינור בשבירה ימנית. הוא מעט קצר יותר משכניו Chickens השמאלי ו- Jailbreaks הימני, אבל יש בו שני חלקים מעולים וצינוריים. המיקום שלו הוא שגורם לו להיות גבוה מכל השאר, והוא חשוף לעיתים לרוחות הדרום-מערביות. 

 

הגל מיטבי בסוול דרומי עם רוחות צפון-מערביות. בתנאים כאלה הוא יהיה כפול בגובהו מגלים בספוטים אחרים באזור. אידאלי בגאות בינונית עד גבוהה, אך כשהגל גבוה גם גאות נמוכה תספיק. העונה המועדפת לגלישה באזור היא ממרץ עד אוקטובר כשהשיא הוא ביולי-אוגוסט.  

 
03-7541745  |   Ocean Travel © 2018