SANTA TERESA, COSTA RICA

Surf Club Selina

Surf Club Selina Santa Teresa - COSTA RICA

Club Selina Surf  נמצא לחופה של Santa Teresa המציעה אזורי גלישה לכל הרמות. במקום מגוון שבירות חוף למתחילים וגלים גבוהים למנוסים יותר. טמפרטורת המים נוחה, כ-28 מעלות, ואין צורך כלל בחליפת גלישה.   

הספוטים הקרובים ביותר הם Playa El Carmen, Playa Hermosa, Manzanillo, ו- Punta Barrigona.

Playa Santa Teresa – גל צינורי עם שבירת חוף ימנית ושמאלית ששומר על כוחו גם כשחלש בספוטים שכנים.

Playa El Carmen – מספר ספוטים לאורך החוף, מיטבי בגאות חזקה, סלעי ומסוכן בגאות נמוכה. 

Playa Manzanillo – חוף לרוב ריק מגולשים עם שבירות חוף ושבירות ריף. 

Playa Hermosa – שבירה עקבית קלה ימנית ושמאלית, המתאימה גם למתחילים. מיטבי בגאות נמוכה.

Punta Barrigona – גל חזק למנוסים בלבד. שבירה שמאלית על ריף, מיטבית בגאות נמוכה. 

 
03-7541745  |   Ocean Travel © 2018